Regulamin Konkursu znajduje się w poniższym pliku (format PDF).Trzy załączniki do Regulaminu Konkursu:

Załącznik 1. Sposób oznaczania i przesyłania w postaci elektronicznej zdjęć oraz filmów.
Fotografie (tylko i wyłącznie Twojego autorstwa) należy przesłać w formie papierowej i elektronicznej. Filmy (tylko i wyłącznie Twojego autorstwa) w wersji elektronicznej. Na każdym zdjęciu i w każdym filmie powinny być widoczne: tytuł (nie dłuższy niż 4 wyrazy), imię i nazwisko autora (czyli Twoje) oraz symbol CC-BY (plik do pobrania: gif, png, eps) licencji „Creative Commons. Uznanie autorstwa”. Przesłanie zdjęcia lub filmu na konkurs oznacza Twoją zgodę na ich używanie zgodnie z tą licencją, w tym na opublikowanie zdjęć i filmów na stronach WWW związanych z konkursem. Zdjęcia należy załadować na Google Zdjęcia, a filmy na YouTube. Zdjęcia i filmy należy tak udostępnić, aby osoba posiadająca link do nich, mogła je obejrzeć. Następnie należy w regulaminowym czasie przesłać na adres p.niezurawski@uw.edu.pl list - koniecznie zawierający: imię i nazwisko autora, miasto, kategorię uczestnika (gimnazjum lub szkoła ponadgimnazjalna), linki do zdjęć, filmów. Uczestnik powinien sprawdzić, czy - używając linków zawartych w wysłanym liście - jest w stanie zobaczyć swoje zdjęcia i filmy po wylogowaniu się z konta Google.
Liczba zdjęć nie może przekraczać 5.
Liczba filmów nie może przekraczać 3.

Załącznik 2. Wskazówki, jak opisać doświadczenia.


Załącznik 3. Definicja limeryku.
Limeryk jest to zabawny, absurdalny, często frywolny utwór poetycki napisany w sposób następujący:
  1. Spośród pięciu wersów limeryku dwa pierwsze oraz ostatni rymują się i mają jednakową liczbę sylab akcentowanych.
  2. Wersy trzeci i czwarty też się rymują (co daje rymy w układzie aabba) i również mają jednakową liczbę sylab akcentowanych, jednak liczba ta jest mniejsza (zwykle o jeden) niż w przypadku pozostałych wersów.
  3. Układ sylab akcentowanych i nieakcentowanych nadaje limerykowi specyficzny rytm (inny dla dłuższych i dla krótszych linijek). Powinno to być zauważalne przy recytacji.
  4. Na końcu pierwszego wersu zwykle występuje nazwa własna, najczęściej geograficzna.