Kwalifikacje 2011


Zakończyła się pierwsza część V Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego Poszukiwanie Talentów. Wzięły w nim udział 374 osoby!
Dziękujemy za piękne prace. Było ich bardzo wiele mimo krótkiego czasu przygotowania. Na odznakę i dyplom Złoty Kwant zasłużyły 332 osoby. Odznakę i dyplom wyślemy na początku czerwca.