Ogólnopolski Konkurs Fizyczny „Poszukiwanie Talentów” został zorganizowany po raz pierwszy w 2005 roku. Rok 2005 był ogłoszony na świecie Rokiem Fizyki.
Laureaci_poznają_działanie_dużego_cyklotronu_2011_-_małe.JPG
Laureaci w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej (2011 r.)

  • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Ma on charakter popularnonaukowy.
  • Uczniowie przygotowują prace konkursowe, wykonując różne zadania związane z fizyką: piszą eseje, wykonują fotografie, malują plakaty, przeprowadzają wywiady z fizykami, przeprowadzają doświadczenia, układają zabawy dla dzieci o tematyce związanej z fizyką. Nie sprawdza się umiejętności rozwiązywania zadań.
  • Prace konkursowe sprawdza komisja złożona z doktorantów i pracowników Wydziału Fizyki. Na podstawie oceny uczestnicy dostają dyplom i odznakę „Złoty Kwant”.
  • Autorzy najlepszych prac - około 60 osób - są zapraszani na finał do Warszawy i tu przed komisjami „bronią” swoich utworów.
  • W ramach nagrody sześcioro laureatów wyjeżdża na wycieczkę edukacyjną do jednego z centrów fizyki współczesnej w Europie. Pozostali finaliści i ich nauczyciele dostają nagrody w postaci książek i sprzętu do wykonania doświadczeń.

Zachęcamy do udziału w IX edycji konkursu!