Kochani Moi!

W dniach 17-18 czerwca 2011 r. odbył się na Wydziale Fizyki w Warszawie finał V Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego ”Poszukiwanie Talentów”. Wzięło w nim udział 62 finalistów ze szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów wraz z opiekunami. Przed komisjami, w których zasiedli doktoranci Studium Doktoranckiego Wydziału Fizyki, odpowiadali oni na pytania grupowe_poprawione_800.jpg tematycznie związane z utworami i doświadczeniami przysłanymi na Konkurs. Komisje oceniały odpowiedzi oraz oceniały raz jeszcze prace. W wyniku takiego postępowania kwalifikacyjnego zostali wyłonieni laureaci Konkursu oraz osoby, których prace zasługują na szczególne wyróżnienie:

17 czerwca w późnych godzinach popołudniowych, po obiedzie, uczestnicy finału wraz z opiekunami zwiedzili warszawski cyklotron.
18 czerwca na Wydziale Fizyki odbyła się uroczystość rozdania nagród. Gościliśmy na niej:
  • Panią Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Martę Kicińską-Habior,
  • Pana Prodziekana Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego prof. Marka Trippenbacha,
  • Pana Prezesa Polskiego Towarzystwa Fizycznego prof. Wiesława Kamińskiego.

Uczestnicy finału wysłuchali z ogromnym zainteresowaniem wykładu prof. Piotra Durki pt. „Interfejs mózg-komputer”, sprawozdania z wycieczki edukacyjnej do CERN pod Genewą, która była nagrodą w IV edycji Konkursu oraz zaprezentowali najciekawsze doświadczenia, które przygotowali na Konkurs.
Główną nagrodą jest wyjazd na wycieczkę edukacyjną. W tym roku będzie to wyjazd do sławnego centrum fizyki jądrowej w Dubnej pod Moskwą. Zakwalifikowali się na nią laureaci, którzy zajęli miejsce pierwsze, drugie i trzecie. Zdobywcy miejsca czwartego, piątego i szóstego otrzymali sprzęt elektroniczny.
Wszyscy uczestnicy finału zostali obdarowani nagrodami książkowymi, kalendarzami specjalnie wykonanymi na tę imprezę, dyplomami oraz odznakami „Złoty Kwant”. Nauczyciele otrzymali podziękowania za przygotowanie młodzieży do Konkursu, kalendarze oraz zestawy doświadczalne do prostych pokazów z optyki i elektryczności.

Wszystkim uczestnikom i nauczycielom serdecznie dziękuję za podjęty trud wykonywania prac.
Wielkie DZIĘKI!!!

Zdjęcia!
Anna Kaczorowska
Uwaga!
Po imprezie na Hożej znaleźliśmy jasny sweter. Prosimy właściciela o kontakt „e-mailowy”!

Komitet organizacyjny
  • dr Anna Kaczorowska - przewodnicząca (anna.kaczorowska@fuw.edu.pl)
  • dr Agnieszka Korgul (korgul@fuw.edu.pl)
  • dr Krzysztof Karpierz
  • dr Piotr Nieżurawski
  • mgr Michał Rutkowski

Prosimy o używanie nadal adresu talenty.fuw.edu.pl, jeśli będziecie zamieszczać gdziekolwiek informacje o naszym Konkursie.
white text Organizator white text
white text Organizator white text
white text Główny sponsor white text
white text Sponsor white text
white text Sponsor white text
FUW-logonewt.gif
ptflogo.gif
MEN_3dzielny.jpg
PWN_trojkat.jpg
proszynski.jpg